Joke de Kroon Notarieel Advies en Interimkano

Joke de Kroon
Notarieel Advies en Interimkano

Notarieel advies voor particulieren

Heeft u een vraag of probleem op notarieel gebied en wilt u daar eens met iemand over praten? Aarzel niet en neem contact op. Door mijn uitgebreide ervaring in het notariaat heb ik veel parate en specialistische kennis opgedaan die ik graag voor u inzet. Ik hou van duidelijke taal en maak graag de vertaalslag van de nog altijd lastige formuleringen in notariële akten naar begrijpelijk Nederlands.

Mijn advisering kan u helpen bij het opstellen van een testament, maar ook het regelen van een erfenis of estateplanning, het opstellen van huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract en eigenlijk alles waar u in uw persoonlijke situatie advies over wilt inwinnen. Ik ben beschikbaar als executeur of bewindvoerder, als gemachtigde in uw levenstestament en als vertrouwenspersoon voor ouderen of alleengaande mensen bij het beheer van hun financiën. Ook geef ik een second opinion voor het geval u een geschil hebt met uw notaris.